Miia Malvela blogi
#blogi - 04.04.2024

Työhyvinvointia ja liikuntaa strategisesti: Esimerkkejä onnistumisista Tuusulasta ja Pohjois-Pohjanmaalta

Työhyvinvoinnin haasteet sosiaali- ja terveysalalla sekä varhaiskasvatuksessa ja opetusalalla ovat olleet pitkään pinnalla. Erityisesti työvoimapula ja kiire vaikuttavat henkilöstön jaksamiseen. Työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämisessä liikunnallisilla ratkaisuillakin on paikkansa, kun on tarve lisätä voimavaroja ja palautumista. 

Sosiaali- ja terveysalalla, varhaiskasvatus- ja opetusalalla erilaiset kuormitustekijät koskevat sekä henkilöstöä, työyhteisöjä että työnantajaa. Lopulta ne kohdentuvat lapsiin, nuoriin ja kaikkiin asiakkaisiin. Kiire ja työvoimapula kuormittavat, mutta toisaalta työn merkityksellisyys on voimavaratekijä. Olivat kuormituksen syyt mitä hyvänsä, ne aiheuttavat henkilöstölle jaksamisongelmia ja stressiä, ja tilanteen pitkittyessä sairauksia. Ja vähentävät näiden alojen vetovoimaa. 

Tuusulan kunnassa sekä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteessa on panostettu henkilöstön työhyvinvointiin ja liikkuminen on keinovalikossa mukana. Molemmissa organisaatioissa työhyvinvoinnin johtaminen on strategiasta johdettua aina käytännön toimenpiteisiin asti.  

Tiedolla johtamista ja tahtoa Tuusulassa 

Tiedolla johtaminen on Tuusulassa työhyvinvoinnin suunnittelun lähtökohtana. Säännöllisillä kyselyillä ja kartoituksilla selvitetään, miten henkilöstö voi ja millaisia konkreettisia toimenpiteitä kaivataan. Lisäksi Tuusulassa laaditaan muun muassa yksikkökohtaisia suunnitelmia. Perusopetuksen henkilöstölle on monipuolista liikuntatoimintaa, jonka sisältöön henkilöstö voi itse vaikuttaa.  Tuusulan terveysliikunnan koordinaattori on laatinut varhaiskasvatuksen henkilöstölle liikunnallisen lukujärjestyksen, jonka avulla voidaan liikkua yhdessä lasten kanssa. 

Tärkeää on johdon ja esihenkilöiden osaaminen työhyvinvoinnin johtamisessa sekä yhteistyö resurssitehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi. Tuusulassa on tiedostettu se, että aina ei tarvita euroja, vaan tahtoa tehdä työhyvinvoinnin eteen töitä sekä sitä, että henkilöstö otetaan tähän työhön mukaan.  

Pohteessa liikumisen keinona lisää voimavaroja ja vähemmän riskejä 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteessa strategiaan naulatut periaatteet näkyvät työpaikan arjessa konkreettisina tekoina aina johtamisesta alkaen, minkä ohella henkilöstöä kannustetaan vastuulliseen itsensä johtamiseen. 

Jokainen työyksikkö laatii oman terveyden edistämisen suunnitelman. Suunnitelmaa varten yksikössä kartoitetaan työn vaatimukset ja kuormituksen lähteet sekä työntekijöiden henkilökohtaiset terveystarpeet ja voimavarat. Työn vaatimukset vaihtelevat ammattiryhmittäin ja eri työvuorojen välillä. 

Terveyden edistämisen suunnitelmassa huomioidaan myös palautuminen sekä työssä että vapaa-ajalla. Nämä asiat otetaan esille myös kehityskeskusteluissa. Työterveyshuolto on aktiivisesti mukana yhteistyössä ja ohjaa tarvittaessa henkilöstöä liikunta- ja elintapaneuvontaan. Laajan liikuntatarjonnan lisäksi Pohteessa kannustetaan työmatkaliikkumiseen, palauttaviin taukoihin työajalla sekä liikkumaan vapaa-ajalla.  

Henkilöstön liikkumisen edistäminen on Pohteessa käynnistynyt myös työsuojelun lähtökohdista. Työpaikan psykososiaalisen kuormituksen tilannetta ja sen hallintaa, työergonomiaa sekä muita keskeisiä asioita, jotka ovat sidoksissa henkilöstön työkykyisyyteen, kartoitetaan työsuojeluriskien arvioinnin yhteydessä.  

Lyhyet videot katsottavissa 

Tuusulan ja Pohteen esimerkit on esitetty Liikkuvan aikuisen Etukeno-verkkotapahtumissa. Videomuotoiset tarinat ovat vapaasti katsottavissa ja käytettävissä inspiraation lähteinä. 

Tuusulan kunta edistää henkilöstönsä hyvinvointia (n. 4 min) 

Työsuojelua liikunnan avulla: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde (n. 4,5 min) 

Miia Malvela, kehittämispäällikkö, Liikkuva aikuinen -ohjelma 

Miia Malvela työskentelee kehittämispäällikkönä Liikkuva aikuinen -ohjelmassa. Hän vastaa Liikkuva työelämä -kokonaisuudesta, jossa päämääränä on vahvistaa liikkumisen asemaa työelämässä. Malvela ajattelee, että yhteistyöllä päästään parhaaseen lopputulokseen.   

<   takaisin