17.10.2023
Hollolan kunta, työllisyyspalvelut, Hollola

Yhteistyö työllisyyspalvelujen ja terveyspalvelujen kanssa työ- ja toimintakykyarvioinnissa

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Yhteistyö työllisyyspalvelujen ja terveyspalvelujen kanssa työ- ja toimintakykyarvioinnissa on selkeä jatkumo työnhakija-asiakkaan jäljellä olevan työ- ja toimintakykyarvioinnin prosessissa. Viime vuonna kehitimme palvelua kunnan työllisyyspalvelujen toiminnassa. Kehitimme arviointiprosessin lomakkeineen, ja kokeilutyö käynnistyi asiakkaiden osalta Kunnontiimissämme.

Tavoitteena on edelleen saada selkeä ja realistinen tilanne asiakkaan työ- ja toimintakyvystä. Jos siinä on todellisia haasteita, dokumentoimme sen, jonka jälkeen voimme lähteä hakemaan työkyvyttömyyseläkettä. Lääkäreillä on haasteena riittävän ja perusteellisen B-lausunnon kirjoittamisessa usein asiakkaan puutteelliset tiedot, ja/tai asiakkaan kyvyttömyys sanoittaa omaa tilannettaan. Halusimme auttaa lääkäreitä tässä, jotta asiakkaan tilanne on riittävästi lääkäreille dokumentoitu ja sanoitettu.
Ratkaisu
Työkykykoordinaattorimme on säännöllisesti yhteydessä työttömien terveydenhoitajaan ja terveyskeskuksen hoitotiimiin (hoitajat ja lääkärit). Hän on perehdyttänyt henkilöstöä työkykyarvioinnin prosessista, ja tuottaa henkilöstölle raportteja, joissa asiakkaan tilanne on dokumentoitu.

Työkykykoordinaattori on myös mukana tarvittaessa ja asiakkaan luvalla lääkärin vastaanotolla. Toimintatapa on otettu hyvin vastaan, ja tuloksia on jo syntynyt vuoden aikana.

Kehitimme uutta toimintamallia ja tapaa tehdä työtä. Työkykykoordinaattori on yhdessä hoitohenkilöstön kanssa hionut toimintamallia. Kehittämistyö on tehty oman työn ohella, ja sille ei ole ollut erillistä rahoitusta.

Työkykykoordinaattori toimii myös Hollolan kunnan palveluvastaavana ja tekee myös omavalmentajana työtä, keskittyen erityisesti asiakkaisiin, joilla työ- ja toimintakyvyn haasteita.
Tulokset
Alkuperäinen tavoitteemme saada työnhakija-asiakas oikean palvelun ääreen on nyt toteutunut, ja työtä jatketaan, sillä asiakkaita riittää. Kehittämistyö näkyy yksittäisen asiakkaan elämässä, kunnan työllisyyspalvelujen asiakkaiden määrässä ja asiakkaan kyvyssä ottaa työtä vastaan.

Usein työkyvytön asiakas on myös jo kunnan maksaman Kelan sakkomaksun piirissä, josta hän poistuu eläkkeelle. Tätä työtä jatketaan edelleen, jotta tulevaisuudessa voimme keskittyä työn välittämiseen työnhakijoille, jotka oikeasti ovat työkykyisiä.

Yhteyshenkilöt

Anne Tapaila
anne.tapaila(ät)hollola.fi
Työllisyyspäällikkö
Hollolan kunta
Talvikki Kontro
talvikki.kontro(ät)hollola.fi
Palveluvastaava
Hollola
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta