15.11.2018
Järvenpään kaupunki, Työllisyyspalvelut ja Ohjaamo Järvenpää, Järvenpää

Työllisyyskummitoiminta Järvenpään kaupungissa

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Toiminnan suunnittelu sai alkunsa valtuustoaloitteesta vuonna 2016. Työllisyyskummien käytännön toiminta sijoittuu Järvenpään kaupungin koulutus- ja ohjauspalveluiden alla toimivaan Järvenpään Ohjaamoon. Työllisyyskummit ovat kaupunginhallituksen asettaman toimielimen, Eläkeläisneuvoston, jäseniä.

Työurien pirstaleisuus ja työmarkkinoiden suhdannevaihtelut aiheuttavat nuorille epävarmuutta omasta osaamisestaan. Työllisyyskummit voivat tarjota tukensa ja pitkäaikaisen perspektiivin oman kokemuksensa pohjalta, joka vahvistaa nuorten uskoa tulevaisuuteen. Työllisyyskummitoiminta on Ohjaamon ja työllisyyspalveluiden toteuttaman työ- ja yksilövalmennuksen sekä palveluohjauksen lisäresurssi, jota suunnataan tarkasti yksilöityjen nuorten tukemiseen.

Keväällä 2018 käynnistettyyn toimintaan on osallistunut seitsemän alle 30-vuotiasta nuorta aikuista , joista 2-3 henkilön ohjaus jatkuu edelleen. Tavoite on se, että nuori pääsee kummien tuella avoimille työmarkkinoille palkkatyöhön, oppisopimukseen, palkkatuettuun työhön tai esimerkiksi työkokeiluun, tai alanvaihtajana uudelle kouluttautumispolulle.
Ratkaisu
Työllisyyskummit toimivat vapaaehtoispohjalta. He ovat aktiivisia eläkeläisjärjestöjen jäseniä, joilla on tahtotila nuorten työllisyyden edistämisen toteuttamiseen. Työllisyyskummitoiminnalla on aidosti yhteiskunnallista merkitystä, koska toiminta tähtää ylisukupolviseen yhteistyöhön ja osoittaa sen, miten jo työuransa tehneet henkilöt ovat edelleen tärkeä voimavara tämän päivän nuorille. Nuorten mentorointi tuottaa työllisyyskummeille sekä nuorille myös konkreettisia onnistumisen kokemuksia ja iloa.
Toimintaa kehittää ohjausryhmä, joka reflektoi ja arvioi mallin toimintaa.
Tulokset
Työllisyyskummina toimiminen voi tarjota vapaaehtoiselle mahdollisuuden jakaa sitä hiljaista tietoa työelämästä, jota hän on työelämässä vietettyjen vuosien ajan kerännyt oman alansa asiantuntijana. Työllisyyskummitoiminta on moderni versio mestari-kisälliperiaatteesta, jossa kokenut henkilö ohjaa ja opastaa kokemattomampaa kirkastamaan omaa tavoitetaan ja työelämään pääsyä.

Onnistuessaan toiminnasta hyötyy sekä asiakas, että työnantaja, joiden välisessä vuoropuhelussa työllisyyskummi voi toimia tiedon välittäjänä ja ovien avaajana
Nuorelle aikuiselle työllisyyskummi voi olla korvaamaton rinnalla kulkija sillä hetkellä kun hän kokee työllistymisen haastavaksi.

Asiakkaan ja työllisyyskummin vuoropuhelussa syntyy arvokasta, sukupolvien välistä diskurssia, joka eheyttää molempien osapuolten osallisuuden kokemusta. Työllisyyskummitoiminta edistää nuorten työllistymistä ja vastaa syrjäytymisen ehkäisyn haasteeseen.

Tietoomme on tullut, että lähikunnista Nurmijärven kunta olisi valtuustoaloitteen kautta käynnistämässä vastaavanlaista toimintaa.
Liitteet
Järvenpään työllisyyskummit toimintamalli 26.1.2018.pdf

Yhteyshenkilöt

Päivi Kemp
paivi.kemp(ät)jarvenpaa.fi
Palveluohjaaja
Järvenpään kaupunki
Marjo Kanninen
marjo.kanninen(ät)jarvenpaa.fi
Työllisyyskoordinaattori
Järvenpään kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esihenkilöt
ja henkilöstö

Toimialat

Toiminnot

Teemat