25.10.2017
Hämeenkyrön työllisyyspalvelut, Hämeenkyrö

Työkykyneuvoja työllisyyspalveluihin

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Ajatus lähti asiakkaiden avun- ja tiedontarpeesta sairaus-, kuntoutus- ja eläkeasioissa. Lähtökohtana oli työttömien asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn parantamisen tukeminen ja selvittäminen. Johtava periaate on, että työttömällä on samanlaiset oikeudet palveluihin kuin työssä käyvällä.

Ratkaisu
Työkykyneuvoja ohjasi aiemmassa työtehtävässään kuntouttavaa työtoimintaa. Tuolloin nousi esiin asiakkaiden tarve saada apua työkykyasioissa. Työkykyneuvojan toimenkuva kehitettiin tältä pohjalta.

Aiemmin työllisyyspalveluissa oli kuntouttavaa työtoimintaa koordinoiva palveluohjaaja, mutta ei mitään osatyökykyisille suunnattua palvelua, joka auttaisi työ- tai toimintakyvyn parantamisessa. Työkykyneuvonta on täydentänyt työllisyyspalveluiden palveluvalikoimaa ja on myös osa TYP-toimintaa.

Työkykyneuvojan asiakkaina on työttömiä hämeenkyröläisiä. Työkykyneuvoja tekee yhteistyötä työllisyyspalveluiden, muun muassa palveluohjaajan, työvalmentajien, etsivien nuorisotyöntekijöiden ja starttivalmentajan kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat muun muassa TE-palvelut, työttömien terveystarkastuksia tekevä terveydenhoitaja, lääkärit ja päihdeohjaajat.

Kunnan työllisyyspalveluiden piirissä oleville asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta päästä työkykyneuvojan palveluun muun muassa työllistymissuunnitelmien ja aktivointisuunnitelmien teon yhteydessä, työttömien infotilaisuuksissa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa.

Työkykyneuvoja on rinnalla kulkija asioiden selvittelyssä, hakemusten täyttämisessä ja viranomaisasioinnissa. Työkykyneuvojan työ lähtee asiakkaan tarpeesta ja niistä asioista, joita asiakas nostaa ensitapaamisella esiin.
Tulokset
Tällä hetkellä työkykyneuvojalle tulee uusia asiakkaita viikoittain ja jo asiakkaana olevat käyvät useita kertoja. Asiakkaat ovat päässeet kuntoutuksiin (Kela, eläkelaitokset) ja erilaisille eläkkeille, joista monet eivät itse aiemmin tienneetkään.

Asiakkaiden työ- ja toimintakykyä on saatu paremmaksi ja heitä on saatu oikeiden etuuksien piiriin. Työkykyneuvonnasta on tullut luonteva osa työllisyyspalvelujen toimintaa. Jokaisen kohdattavan asiakkaan kohdalla mietitään voitaisiinko hänen tilannettaan parantaa työkykyneuvojan palvelulla.

Yhteyshenkilöt

Arja-Riitta Väre
arja-riitta.vare(ät)hameenkyro.fi
Työkykyneuvoja
Hämeenkyrön kunta/Työllisyyspalvelut

Hanna Rajakoski
hanna.rajakoski(ät)hameenkyro.fi
Työllisyyspalveluiden päällikkö
Hämeenkyrön kunta/Työllisyyspalvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta