30.9.2021
Helsingin kaupunki/sosiaali- ja terveystoimiala/perhe- ja sosiaalipalvelut/nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, Helsinki

Työkykykoordinaattori työkyvyn edistäjänä

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Työn ulkopuolella on paljon täsmätyökykyisiä työllisiä, joilla on valtavasti tunnistamatonta ja hyödyntämätöntä potentiaalia. Helsingin kaupunki on mukana monessa toimessa, joilla parannetaan työnhakijoiden palveluja ja erityisesti palveluketjujen toimivuutta.

Tavoitteena on tunnistaa työkyvyn haasteet varhaisemmassa vaiheessa ja tarjota palveluja oikea-aikaisesti. Painopistettä työkyvyttömyyden tarkastelusta halutaan siirtää olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymiskyvyn edistämiseen.

Työllistymiskyky on kokonaisuus, johon voidaan vaikuttaa. Tähän tarvitaan asiantuntijuutta ja kokonaisuuden koordinointia. Työkykykoordinaattori on työkyvyn tukemisen asiantuntija, jolla voi olla monenlaisia rooleja. Helsingin kaupungilla työkykykoordinaattoreita ei ole aikaisemmin työskennellyt.

Työkykykoordinaattorin työnkuvan kehittämiselle aukeni mahdollisuus Työkykyisempi Stadi –hankkeessa, joka on osa Työkykyohjelmaa. Kolme työkykykoordinaattoria aloittivat tehtävässään vuoden 2021 alussa. He ovat sijoittuneet organisaatiossa aikuissosiaalityöhön, ja heidän toimintakenttänsä on koko kaupunki.
Ratkaisu
Työttömien työkyvyn tukeminen on monialaista yhteistyötä ja vaatii palvelujen yhteensovittamista. Työkykykoordinaattori on asiantuntijana mukana asiakkaan työ- ja toimintakyvyn vahvistamisen suunnittelussa esimerkiksi työkyvyn ja työllistymisen edistämisessä.

Helsingin volyymit huomioiden lähdettiin työkykykoordinaattorin tehtäviä rakentamaan konsultoiviksi. Lisäksi haluttiin saada kokemusta yhteisestä asiakastyöstä eri toimijoiden kanssa, joten työkykykoordinaattorit ovat mukana myös asiakastyössä palveluja yhteensovittamassa.
Työkykykoordinaattori on tullut mukaan asiakkaan ja hänen yksilöllisen verkostonsa kanssa työskentelyyn, mutta vastuutyöntekijyys on säilynyt asiakkaan lähettäneellä taholla.

Toimintaa on kehitetty tiiviisti yhdessä Helsingin Työllisyyspalvelujen, Kelan ja
terveys- ja hyvinvointikeskusten kanssa. Kehittämisessä on mukana myös järjestöjä ja kokemusasiantuntijoista koostuva kehittäjäryhmä.

Suunnittelussa on lähdetty nykytilanteen hahmottamisesta, edeten suunnittelun kautta pilotointeihin. Työkykykoordinaattorilla on ajateltu olevan tärkeä rooli työkyvyn tuen tiimeissä. Tiimeissä olisi konsultoitavissa työllistymisen edistämisen kannalta keskeisiä asiantuntijoita joiden osaamista tarvitaan työllistymisen edistämiseen. Tarkoitus on kehittää malli, joka olisi skaalattavissa koko Helsingin kaupungin laajuudelle.

Tulokset
Työkyvyn tuen mallin rakentaminen ja työkykykoordinaattorin rooli tässä kokonaisuudessa on vielä kesken. Työkykyisempi Stadi –hankkeen toimintakausi on vuoden 2022 loppuun, jolloin valmiina on suunnitelma, miten työkykykoordinaattorin osaaminen tukisi parhaiten helsinkiläisten työkyvyn edistämistä.

Työkykyisempi Stadi –hankkeen tavoitteissa on edistää myös henkilöstön osaamista, joista yksi keino on tarjota työkykykoordinaattorin koulutusta. Hankkeen päättyessä entistä useammalla työntekijällä on hyvät valmiudet yhteensovittaa asiakkaan työllistymiskyvyn edistämiseen tarvittavia palveluja. Työkykykoordinaattorilta saa tarvittaessa lisäapua, jotta työntekijä pystyy puolestaan tukemaan asiakkaan työkyvyn parantamista soveltuvia palveluja hyödyntäen.

Yhteyshenkilöt

Saara Teinilä
saara.teinila(ät)hel.fi
projektikoordinaattori
Helsingin kaupunki/Sosiaali- ja terveystoimiala/Vammaistyö
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta