16.10.2015
Jokilaaksojen pelastuslaitos, Ylivieska

Turvakanava.fi - kansalaisen turvallisuusportaalin luominen

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Tavoitteena oli luoda mm. portaali, jonka kautta ihmiset voivat ilmoittaa turvallisuuspoikkeamista ja jonka kautta he saavat monipuolista tietoa turvallisuudesta. Portaalin tuli olla verkossa ja toimia kaksisuuntaisesti.

Peruskysymyksenä portaalin rakentamisessa oli, miten tavalliset kaduntallaajat saadaan havainnoimaan ympäristöään ja tekemään turvallisuuspoikkeamista ilmoituksia mahdollisimman helposti. Myöhemmässä vaiheessa tuli ratkaistavaksi, miten muodostetaan mahdollisimman selkeä turvallisuustilannekuva, jota tuotetaan niin kaduntallaajien kuin viranomaisten toimesta.
Ratkaisu
Poikkihallinnollista portaalia lähettiin rakentamaan osana laajempaa Turvakanava-hanketta. Ohjausryhmässä olivat pelastuslaitoksen, poliisin ja Rajavartiolaitoksen lisäksi sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen, järjestöjen, seurakunnan, Ely-keskuksen ja hätäkeskuksen edustajat. Pelastusjohtaja toimi puheenjohtajana ja pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö sihteerinä. Rahoitus haettiin Sisäministeriön Palosuojelurahastolta.

Ensimmäisessä vaiheessa portaali koostui ilmoituspuolesta ja tietopankista. Tietopankki toimii linkkikirjastona varsinaisille tiedon lähteille. Toteutus alkoi 2008 ja portaali julkaistiin 2009. Kustannuksia portaalin rakentamisesta tuli vajaa 10 000 euroa.

Turvakanavan toisessa vaiheessa rakennettiin paikkatietoon perustuva tilannekuvajärjestelmä ja ns. suljettu puoli viranomaisten ja eri turvallisuuden parissa toimivien yhteisöjen käyttöön. Lisäksi panostettiin mobiiliin käytettävyyteen.

Suljetun puolen kautta voidaan kohdentaa informaatiota omaan organisaatioon, yhteistyötahoille tai julkisesti jaettavaksi. Toinen vaihe toteutettiin kolmannen sisäisen turvallisuuden ohjelman osana ja tehtiin aiempaa huomattavasti pienemmän ohjausryhmän avulla. Ohjausryhmään kuuluivat Jokilaaksojen pelastuslaitoksen lisäksi Oulu-koillismaan pelastuslaitos ja Oulun kaupunki. Uusi sivusto julkaistiin joulukuussa 2014. Rahoitus saatiin Oikeus- ja Sisäministeriöiltä. Kokonaiskuluiksi jatkohankkeessa muodostui n. 30 000 euroa. Portaalin koodaus tehtiin PVP Oy:n toimesta. Hankkeen pääpaikkana ja toiminnan keskuksena toimi Jokilaaksojen pelastuslaitos.

Portaali toimii siten, että havaitessaan turvallisuuspoikkeaman tavallinen kaduntallaaja menee sivulle turvakanava.fi. Sieltä hän valitsee paikkakunnan ja täyttää sähköisen ilmoituslomakkeen. Lomakkeella kysytään mm. aihe ja pyydetään kirjoittamaan ongelmaan liittyvä kuvaus.

Ilmoitukseen voi liittää kuvia ja asiakirjoja. Ilmoituksen voi paikantaa kirjoittamalla osoite ja paikantamalla se kartalle. Portaalista on kytkökset myös sosiaaliseen mediaan, johon ilmoitukset voi jakaa.

Viranomaiset (ml. kuntien eri toimialat) ja järjestöt voivat tehdä ilmoituksia omien käyttäjätunnusten kautta. Turvallisuustilannekuvaan tuodaan tietoa myös Iltatieteenlaitokselta, Tieliikennekeskukselta ja pelastuksen 112-infosta.
Tulokset
Tällä hetkellä portaali toimii kolmen maakunnan alueella ja se on helposti laajennettavissa koko maahan. Portaalin kautta ihmisiltä on tullut ilmoituksia ja niihin on reagoitu hyvin. Palautteissa on tuotu esille, että kerrankin jokin ilmoituskanava toimii.

Portaali voi toimia esimerkiksi kunnan tilannekuvatyökaluna kuntatekniikan ja palvelutuotannon häiriöilmoituksissa. Lisäksi sen avulla kunta voi pitää yllä omaa suljettua tilannekuvaa. Järjestelmän hyötynä on, että sen kautta tulevat ilmoitukset kohdentuvat suoraan oikeaan kuntaan ja sen oikeille osastoille ilman välikäsiä.

Järjestelmän kautta tieto voidaan jakaa sosiaaliseen mediaan, yleiseen mediaan ja omille nettisivuille (RSS-syötteellä). Järjestelmä toimii myös mobiilisti, eikä sen käyttö maksa kunnille mitään. Mukana olevien alueiden pelastuslaitokset maksavat siihen liittyvät palvelinkulut (maksimissaan muutama tuhat euroa/vuosi).

Yhteyshenkilöt

Jari Lepistö
jari.lepisto(ät)kuntaliitto.fi
koordinaattori

Jarmo Myllymäki
jarmo.myllymaki(ät)jokipelastus.fi
vs. riskienhallintapäällikkö

Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta