3.3.2020
Mäntsälän kunta, Mäntsälä

Palvelutori kuntalaisille

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Paikkakunnan Kelan toimipistettä uhkasi lakkauttaminen, toisaalta taas kunnantalolla oli vapautumassa tiloja, kun sosterpalvelut olivat siirtyneet kuntayhtymän hoidettavaksi. Tavoitteena oli koota yhteen paikkaan monia kuntalaisen tarvitsemia palveluja. Ihannemallissa jopa niin, ettei asiakas ovesta tullessaan edes vielä tiedä, mitä hän tarvitsee. Käytännön esimerkki: asiakas saapuu Kelaan ja asioinnin yhteydessä todetaan, että hänen asuntotilanteensa olisi hyvä päivittää. Asiakas voidaan ohjata suoraan asuntoasioita hoitavan henkilön luo saman käytävän varrella. Tällä hetkellä Palvelutorilta löytyvät Kela, kunnan palvelupiste, Mäntsälän Vuokra-asunnot, nuorisopalveluiden Ohjaamo ja kunnan työllisyyspalvelut. Kunnantalolle on sijoittunut lisäksi poliisin asiointipiste. Tavoitteena on saada kokonaisuuteen mukaan myös TE-toimisto ja aikuissosiaalityö.
Ratkaisu
Työ käynnistyi vuoden 2018 lopulla, jolloin eri toimijat kutsuttiin tapaamiseen, jossa kartoitettiin mahdollista halukkuutta, pohdittiin reunaehtoja jne. Palvelutorin toiminta käynnistyi vaiheittain 2019 - 2020 vaihteessa. Viimeisenä siirtyi kunnan palvelupiste kunnantalon sisällä uuteen paikkaan. Toimintamallien kehittäminen jatkuu edelleen, nyt kun toiminta on käynnistynyt täysimittaisena, voidaan saadun käytännön kokemuksen perusteella tehdä tarkennuksia. Kaikki Palvelutorin toimijat kokoontuvat lyhyeen kuukausipalaveriin, jossa yhteistä toimintaa hiotaan ja kehitetään. Kaikki on tehty ilman ulkopuolista rahoitusta ti asiantuntija-apua. Kaikkia kustannuksia ei vielä ole tiedossa. Eniten rahaa on kulunut tilojen remontointiin, uusittuihin lukituksiin, oviautomatiikkaan ja tilojen turvallisuuden ja käytettävyyden parantamiseen.
Tulokset
Toiminta on vasta niin alussa, että vaikuttavuutta tai muita mitattavia hyötyjä on vaikea arvioida. Jo nyt on nähtävissä yhteistyön tiivistyminen eri toimijoiden välillä sekä tiedonkulun ja tietoisuuden lisääntyminen. Konkreettisena hyötynä tietysti on Kelan toimipisteen säilyminen paikkakunnalla. Kunnantalolle muualta siirtyneet toimijat säästävät vuokrakuluissa ja toisaalta kunnantalolle ei ole jäänyt käyttämättömiä neliöitä. Toimintaa on tarkoitus kehittää erityisesti kunnan hytetyön näkökulmasta - kuntalaisten palvelujen saanti nopeutuu ja monipuolistuu ja omalta osaltaan Palvelutori on lisäämässä kuntalaisten hyvinvointia. Tavoitteena on saada Palvelutorille myös pop-up tyyppisesti mm. terveys- ja liikuntaneuvontaa.

Yhteyshenkilöt

Sirkku Mäkelä
sirkku.makela(ät)mantsala.fi
suunnittelija, palvelupisteen ja kirjaamon esimies
Mäntsälän kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta