18.10.2023
Helsingin kaupungin Työllisyyspalvelut, Helsinki

Kevättori lisäsi yhteisöllisyyttä Helsingin työllisyyspalveluissa

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden Kevättori-tapahtuma oli uskalias ja haastava, täysin omin voimin toteutettu ponnistus. Halusimme juhlia helposti näkymättömäksi jäävää työtä, jota tehdään usein omien työtehtävien päälle ja jonka tarkoituksena on pyyteettömästi lisätä hyvää työkulttuuria ja mieltä työyhteisöön. Tapahtumat, etenkin omin voimin ilman ulkopuolista lisärahoitusta tehtävät ponnistukset, eivät synny ilman sitoutumista ja yksittäisten työntekijöiden ponnistelua.

Tässä tekemisessä ei alitettu rimoja vaan alusta loppuun asti haluttiin tehdä hyvin. Kevättori on hyvä esimerkki onnistuneesta konseptista, joka ylsi tavoitteeseensa ja on hyvänä esimerkkinä erilaisesta tavasta koota kunta-alalla kokonaisia osastoja yhteen kokonaiseksi päiväksi.

Helsingin kaupungin työllisyyspalvelut alkoivat alkukeväästä 2023 pienellä mutta pippurisella työryhmällä suunnittelemaan yhteistä, noin 500 työntekijää saman katon alle kokoavaa, päivää.

Tilaksi valikoitui Helsingin kaupungin Kaupungintalo, jonne mahtui saman katon alle koko työllisyyspalveluiden henkilökunta, mutta osallistujat piti jakaa kahteen eri saliin samanaikaisesti jaettavaan ohjelmaan. Tämän suunnitteleminen oli haastavaa ja tarjosi paljon oppimisen paikkoja työryhmälle aivan alusta asti. Tässä kuitenkin onnistuttiin suhteellisen hyvin, vaikkakin tekniset ongelmat tapahtuman alussa loivat jännitystä ja joitakin malttamattomia ajatuksia yleisön joukossa.

Kevättori oli aivan uudenlainen konsepti, joka messumaisesti esitteli tiimien työtä ja tuloksia muille. Tällä tavoin saatiin piirrettyä kokonaiskuvaa siitä, miten laaja ja iso kokonaisuus työllisyyspalvelut on.

Tavoitteena oli tehdä täysin omin voimin voimaannuttava, kaikki huomioiva, iloinen ja eri tiimien työhön ja toisiimme tutustuva, työllisyyspalveluiden näköinen päivä. Haasteitakin oli, kuten aina täysin omin voimin omiin tiloihin suunnitelluissa tapahtumissa.

Suunnittelutyöryhmässä oli mukana:
Siisi Hirvikoski
Pirita Hannula
Roosa Mäkelä
Mirkka Kesti-Helia
Anu Mäkinen
Karoliina Ruuskanen
Minna Mehto
Teija Elva
Jaana Vuorela
Ratkaisu
Kehittäminen keskellä muuta työarkea oli omalta osaltaan haastavaa ja vaati työryhmältä sitoutumista, leikkimielisyyttä ja tahtotilaa: haluttiin aidosti toteuttaa koko työllisyyspalveluille mieluinen ja voimaannuttava, yhteinen tilaisuus aivan omin voimin.

Sen lisäksi, että työryhmä piti kokonaisuuden suunnittelua ja organisointia käsissään, merkittävä osuus Kevättorin onnistumisessa oli n. 35 tiimillä, jotka olivat ideoineet ja toteuttaneet oman "tori"pöytänsä Kevättorille. Pöydissä tiimit esittelivät omaa toimintaansa oivaltavilla ja osallistavilla menetelmillä. Suunnitteluun oli heittäydytty antaumuksella ja tuloksena syntyivät esimerkiksi pelillinen työllistymisen polku, eri ammatteja pukeutumisellaan esittelevät psykologit, toimistotiimi, jonka pöydässä tunnistettiin tai arvattiin, mikä toimipiste oli kyseessä, HR ja Työhyvinvointi-ryhmän pisteellä saattoi välillä vetreytyä ohjatulla taukoliikunnalla, viestintätiimin pisteellä oli mahdollisuus vaikuttaa asiakasviestintään ja monta muuta. Toteutuksista ja tiimiläisistä kävijä aistia, että yhteinen suunnittelu oli lähentänyt myös tiimiläisiä kiireisen arjen keskellä.

Mukaan kuitenkin kutsuttiin ulkopuoliset juontajat (Susanna Snellman ja Sanna Ristaniemi), jotka toivat mukanaan myös Ala-Hinkkilän työttömyyspalveluiden johtajan Kaarin Maljan (Ristaniemi) ja erityissuunnittelija Helmi-Simpukan (Snellman). Ala-Hinkkilän mummot ovat kiertäneet kunta-alan eri teemaisissa tapahtumissa peilaten improvisaation keinoin toteutettavaa väliaikaohjelmaansa aina kulloiseenkin teemaan (edustavat Ala-Hinkkilässä muitakin osastoja kuten vaikkapa Soten eri toiminnot, kunnossapito, kehittäminen, HR yms). Pienessä kylässä yksi johtaja voi johtaa helposti kaikkea ja yksi erityissuunnittelija suunnitella mitä vain.

Ala-Hinkkilän mummot kiersivät kevättorilla kommentoimassa aivan erinomaisesti toteutettuja messupöytiä, jossa heille ylpeinä esiteltiin Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden toimintaa. Jopa itse työllisyysjohtaja Annukka Sorjonen kätteli johtaja Kaarin Maljaa ja tilanne tietysti ikuistettiin useisiin valokuviin.

Ulkopuolista rahoitusta ei ollut lainkaan ja kustannukset pysyivät maltillisina, vaikka jokaiselle tarjoiltiin maittava lounas sekä aamu- ja päiväkahvit.
Tulokset
Kevättorin tunnelmasta, tiimien tekemistä panostuksista ja saamastamme palautteesta päätellen tapahtuman konsepti oli erittäin onnistunut.

Messupöytiä Helsingin kaupungintalolla oli yhteensä 35 kpl ja tiimit olivat erittäin hyvällä asenteella mukana. Pöydissä kierreltiin paljon, kyseltiin ja osallistuttiin innokkaasta. Toimintoja ja tiimejä esiteltiin aktiivisesti ja monipuolisesti.

Päivään ilmoittautui yhteensä 467 henkilöä ja lopulta 85% ilmoittautuneista tuli paikalle!

Kevättorin luonteen mukaisesti koko työllisyyspalveluiden henkilöstö oli mukana tekemässä päivästä iloisen, itsemme näköisen, voimaannuttavan ja sisältörikkaan. Osallistujat tutustuivat toisiinsa ja tekemäämme työhön, mikä oli Kevättorin tavoitteenakin. Onnistumisesta kertoivat myös palautteet, joista nostoja seuraavaksi:

Kevättorin idea ja hyvä tunnelma
Loistavat kohtaamiset uusien ja tuttujen kollegoiden kanssa
Kerrankin hyvin aikaa tutustua tiimien henkilöihin ja tiimien erityisosaamisiin
Tiimien heittäytyminen ja panostus esittelyihin
Kiinnostavat keynote-puheenvuorot
Ala-Hinkkilän vierailijat
Paljon uutta tietoa, näkökulmien laajentumista ja ideoita oman työn tueksi

Ei niin virallisten Ala-Hinkkilän mummojen jakamista lomakkeista myös muutama nosto. Kehu kollegaasi vapaasti ja vuolasti tähän:

Ei pelkästään kollegat, vaan koko tiimi. Ihanan hullunhauska porukka, jossa saa vapaasti olla oma itsensä
Meillä on supertyypit täällä ja mä olen supertyyppi
Työllisyyspalveluissa työskentelee erittäin ammattitaitoista porukkaa, joiden kanssa on ihanaa jakaa kokemuksia ja näkemyksiä

Paras asia työssäni on:

Parasta työssäni on tiimityö ja se, että meillä on niin erilaista osaamista koko organisaatiossa
Kehittäminen ja yhteistyö työllisyyspalveluiden sisällä

Yhteyshenkilöt

Susanna Snellman
susanna.snellman(ät)hel.fi
Johtava asiantuntija
Helsingin kaupungin Työllisyyspalvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esihenkilöt
ja henkilöstö

Toimialat

Toiminnot

Teemat