15.10.2019
Hämeenkyrön kunta, Etsivä nuorisotyö, Perusnuorisotyö sekä Hämeenkyrön yhteiskoulu, Hämeenkyrö

Hämeenkyröstä maailmalle - kansainvälistymisellä ennaltaehkäisevää nuorisotyötä

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Etsivässä nuorisotyössä havaittiin palvelussa olevan paljon nuoria, joiden on jollain tasolla jo pitkään tiedetty tulevan ko. palvelua tarvitsemaan. Korjaava työ on aina vaativampaa kuin ennaltaehkäisevä työ, ja siksi asialle päätettiin tehdä jotakin: puututaan tilanteisiin aiemmin.

Samoihin aikoihin alueella toimiva Marttisten nuorisokeskuksen kv-koordinaattori aktivoitui ja esitteli Erasmus+ -rahoitteisia toimintoja nuorten kansainvälistymiseksi. Tartuimme erityisesti nuorisovaihto-ohjelmaan, jota aloimme käyttää työkaluna tässä työssä.

Yhteistyössä peruskoulun kuraattorin, erityisopettajien, terveydenhoitajan sekä rehtorin kanssa kokosimme joukon nuoria, jotka tarvitsevat vahvistavan kokemuksen yhdeksännen luokan lopulla. Kokemuksen, joka kantaisi läpi hankalien paikkojen tarjoten rohkeutta, parempaa itsetuntoa sekä kokemusta positiivisesta roolinvaihdosta koulun ulkopuolella. Ja ainakin takaisimme sen että, jos nuori etsivän nuorisotyön palvelua myöhemmin elämässään tarvitsisi, olisi palvelu ja tekijä tuttuja, yhteyttä voisi ottaa matalalla kynnyksellä ja tilanteeseen voisi puuttua heti.

Yhtenä tavoitteena oli yleisesti kansainvälisyyden lisääntyminen kunnassa. Lähteminen on mahdollista kaikille ja elämme, myös Hämeenkyrössä, globaalissa maailmassa.

Toiminnan päämääränä on ollut myös yhteistyön tiivistyminen oppilaitoksen kanssa sekä poikkihallinnollisen yhteistyön lisääntyminen. Työtä on tehtykin tiiviisti etsivän nuorisotyöntekijän sekä nuorisotyöntekijän yhteistyönä, heidän toimiessa eri hallinnonalojen alaisuudessa. Näin toimien malli on saanut leveämmät hartiat; enemmän näkyvyyttä ja mallille mahdollisuuden juurtua kuntaan.
Ratkaisu
Etsivä nuorisotyöntekijä kävi keväällä 2018 nuorisovaihto-ohjelman BiTriMulti- simulaatiokoulutuksen Saksassa, jossa hän tutustui samanlaisten asioiden kanssa työskenteleviin kumppaneihin muista Euroopan maista. Näin syntyi kumppanuusväylät maailmalle ja ajatus yhteisestä nuorisovaihdosta.

Syksyllä kokosimme nuorisoryhmän, jonka kanssa tapasimme viikoittain koulun ulkopuolisissa tiloissa tutustuen, ryhmäytyen, hakemusta tehden ja nuorisovaihtoa suunnitellen. Tapaamiskertojen aikana nuorista muodostui tiivis ryhmä, vaikka he eivät kaikki keskenään koulussa ystävyksiä olleetkaan.

Hakemuksen tultua hyväksytyksi, tapaamiskerrat kuluivat käytännön järjestelyissä, matkakohteeseen tutustuessa ja lopuksi myös muiden maiden nuoriin tutustuessa. Toukokuussa toteutui viikon nuorisovaihtoleiri Bulgariaan yhdessä Irlannin, Turkin ja Bulgarian kanssa.

Marttisten kv-koordinaattori Antti Korhonen oli jatkuvasti mukana prosessissa ja toimi virallisena lähettäjänä, koska emme ole toimijana tehneet vielä akkreditoitumista.

Koko toteutus maksettiin Erasmus+ -varoista, joka on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheilualan rahoitusohjelma. Nuorten perheiden maksettavaksi jäi matkustusasiakirjat sekä matkustajavakuutukset. Kunnalle kustannuksia aiheutui ainoastaan työntekijöiden työaikakorvauksista.
Tulokset
Koko prosessi oli onnistunut. Toteutimme projektin jälkeen kyselyn sekä nuorille, heidän vanhemmilleen että koululle. Tulokset olivat kannustavia.

Nuoret kokivat saaneensa itseluottamusta, rohkeutta, kielitaitoa sekä käytännön tietoja ja taitoja. Myös vanhemmat havaitsivat lapsissaan lisääntynyttä selvitymisuskoa sekä itsenäistymistä, rohkaistumisen ja itseluottamuksen lisäksi. Koulun henkilökunta oli toteutukseen tyytyväisiä ja huomasivat nuorten kasvaneen henkisesti.

Kansainvälisyys Hämeenkyrössä on yleisesti lisääntynyt: nuoret itse ottavat yhteyttä ja kysyvät, miten he pääsisivät Erasmus+ -ohjelman puitteissa tai muuta kautta maailmalle. Yleinen myönteinen "kansainvälisyys kannattaa"- pöhinä on lisääntynyt!

Toimintaa jatketaan! Uusi ryhmä nuoria on koottu, ja nuorisovaihtoa suunnitellaan. Tällä kertaa haemme kumpania Irlannista.

Yhteistyötä Marttisten kv-koordinaattorin kanssa on syvennetty siten, että esityksestämme kyseessä oleva nuorisokeskus voisi profiloitua nimenomaan etsivän nuorisotyön yhteistyötahoksi kansainvälisyysasioissa.

Säästövaikutuksia on vielä mahdoton mitata. Toivomme kuitenkin että ohjelman läpikäyneet nuoret saisivat kokemuksesta sellaista voimaa, joka antaa heille uskoa sekä kykyjä selvityä nuoruuden ristiaallokossa.
Liitteet
blogi kv .pdf

Yhteyshenkilöt

Johanna Lehtiniemi
johanna.lehtiniemi(ät)hameenkyro.fi
Etsivä nuorisotyöntekijä
Hämeenkyrön kunta
Johanna Lehtiniemi
johanna.lehtiniemi(ät)hameenkyro.fi
Etsivä nuorisotyöntekijä
Hämeenkyrön kunta

Elina Vähäsalo
elina.vahasalo(ät)hameenkyro.fi
nuorisotyöntekijä
Hämeenkyrön kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta