Kolme ihmistä työpöydän ääressä
Tärkeissä töissä-logo

Yhteiskehittämö on työpajasarja, jossa edetään haasteista kohti käytännön ratkaisuja 

Onko työpaikallasi jokin teema tai ongelma, jonka kehittämiseksi tai ratkaisemiseksi toivoisit yhteistä keskustelua ja ideointia kollegojesi kanssa? Yhteiskehittämö-työpajasarjan avulla se onnistuu. Työpajasarja on maksuton.

Yhteiskehittämö perustuu löyhästi palvelumuotoilun tuplatimanttimalliin, jossa edetään haasteista ratkaisuihin. 

Yhteiskehittämö-työpajasarjan eteneminen

Yhteiskehittämö koostuu kolmesta noin 2,5 tunnin mittaisesta etätyöpajasta, jotka muodostavat työpajasarjan. Työpajasarja järjestetään Howspace-alustalla, johon jokaisen työpajan yhteinen työskentely dokumentoituu. Aikataulut sovitaan yhdessä hakijan kanssa. 

  1. Ensimmäisessä työpajassa osallistujat pohtivat ja priorisoivat etukäteen määriteltyyn teemaan tai ongelmaan liittyviä haasteita.
  2. Toisessa työpajassa ideoidaan tärkeimpiin haasteisiin erilaisia vaihtoehtoja, joita jalostetaan ratkaisuehdotuksiksi.
  3. Kolmannessa työpajassa jatketaan ratkaisujen muotoilua ja luodaan käytännön tuotoksia.


Yhteiskehittämö lyhyesti

  • Temaan tai ongelmaan liittyvät haasteet - ideat - ratkaisut
  • 10-30 henkilölle
  • 1-2 viikon välein
  • 3 x 2,5 h


Yhteiskehittämöön haetaan yksikkö tai organisaatiokohtaisesti

Yhteiskehittämöön haetaan organisaatio- tai yksikkökohtaisesti täyttämällä hakulomake.

Työpajan vetäjät

Työpajoja fasilitoivat työelämän kehittämisen asiantuntija Anna-Mari Jaanu sekä asiakkuuksien ja kehittämisen asiantuntija Anniina Tuomi. He ovat kehittäneet työpajamallin vuonna 2022 toteutettujen pilottien avulla. Lisätietoa yhteiskehittämöstä löytyy Opas innostavien ja tuloksellisten etätyöpajojen järjestämisestä  -julkaisusta.

Esimerkkejä toteutetuista Yhteiskehittämöistä 

1. Yhteiskehittämöstä sparrausapua Ylä-Savon ammattiopiston jatkuvan haun prosessiin

Tavoitteena oli luoda toimintamalleja jatkuvan haun prosessin kehittämiseen eri näkökulmista. Kolmeen työpajakertaan osallistui 11 henkilöä ammattiopiston eri yksiköistä. 

"Kokemus Yhteiskehittämöstä oli oikein postitiivinen. Oman talon ulkopuolinen toimija helpotti työpajojen organisointia ja läpivientiä sekä toi uusia näkökulmia. Parasta työpajoissa oli yhdessä tekeminen. Useiden eri työroolien näkökulmien yhdistäminen herätti uusia ajatuksia ja omaa työroolia laajempaa ajatusta tuleviin uudistuksiin", projektikoordinaattori Kati Paasonen kertoo.  Lue lisää YSAOn Yhteiskehittämöstä täältä.
 

2. Työsuojelun työkalujen ja toimintamallien levittäminen omassa organisaatiossa

Työpajasarjassa pohdittiin, miten työsuojeluun liittyviä työkaluja ja malleja voisi paremmin levittää omassa organisaatiossa. Lisäksi työsuojelun levittämisen haasteita ratkottiin yhdessä kaikkien osallistujien kanssa. Lisäksi jokainen mukana ollut kuntaorganisaatio kehitti omaa toimintamalliaan. Työpajakertoja oli kolme.

Työpajasarja oli tarkoitettu työsuojelutoimijoille  

Työpajakokonaisuus oli tarkoitettu kuntaorganisaation työsuojelutoimijoille. Työpajaan osallistui 30 henkilöä kymmenestä kuntaorganisaatiosta siten, että yhdestä organisaatiosta osallistuu työsuojelupäällikkö, yksi työsuojeluvaltuutettu ja yksi esihenkilö. 

Tulokset 

Tuloksena alustavia organisaatiokohtaisia toimintasuunnitelmia sekä kooste kooste osallistujien näkemyksistä liittyen työsuojelun työkalujen ja toimintamallien levittämiseen   

 

3. Miten levittää hyviä käytäntöjä -työpajasarja

Miksi hyvät käytännöt ja kehittämisideat eivät leviä tehokkaasti kuntaorganisaatioiden sisällä ja niiden välillä? Miten voisimme entistä paremmin levittää toimivia malleja ja ratkaisuja valtakunnallisesti? Millaisia uusia keinoja hyvien käytäntöjen ja ratkaisujen levittämiseksi voitaisiin kehitellä yhdessä? Minkälaisia keinoja ja ratkaisuja on jo olemassa? 

Tavoite

Työpajasarjan tavoitteena oli ideoida ja tuottaa ratkaisuja hyvien käytäntöjen levittämiseen kuntaorganisaation sisällä, niiden välillä ja valtakunnallisesti. 

Toteutus

Työpajakokonaisuus toteutettiin Howspace-verkkoalustalla. Työpajakokonaisuus koostui kolmesta työpajakerrasta sekä välitehtävistä alustalla. Mukaan ilmoittautui 30 eri tehtävissä ja toimialoilla työskentelevää henkilöä eri puolilta Suomea. 

Lue Anna-Mari Jaanun juttu Yhteiskehittäminen tuottaa satoa täältä 

Tuotos

Työpajasarjan tuotoksena syntyi kooste ideoista hyvien käytäntöjen levittämiseksi organisaatiossa, organisaatioiden välillä ja valtakunnallisesti  Löydät koosteen täältä.